Big bang-tragedien

Vi er i skrivende stund på atollen Makemo, som ligger ca 80nm vest av Raroia.  Makemo er noe større enn Raroia, de bebodde øyene er større og det bor ca 300 mennesker her i et bylignende samfunn.

I går kveld var vi samlet på land, folk fra flere av båtene som ligger på svai her i le like bak kaipiren. I den åpne, takoverbygde ballhallen sto det noen stoler vi håpet vi kunne låne til å sitte på ute på kaien. I stedet kom Gnisten tilbake med uforrettet sak, men med invitasjon til en filmkveld. Jo, det hørtes interessant ut. Tema Polynesia.

Det ble en sterk opplevelse.

Vi fikk se en dokumentarfilm fra Turaia, naboatollen til Mururoa lengst syd i Tuamotos, noen hundre mil herfra. For den uinnvidde drev Frankrike atomprøvesprengninger her i 30 år. Nærmere 200 i tallet, hvorav om lag 40 i atmosfæren, de resterende i berggrunnen under selve lagunen. Folket på Mururoa ble fordrevet av franske myndigheter. Kun militært personell fikk oppholde seg her.

Selve Mururoa-atollen er gjennomhullet av atomsprengningene, der berggrunnen er påført dype sprekker og hulrom, som har gjort atollen geologisk ustabil. Forskere frykter at atollen skal kollapse, rase ut i havdypet og forårsake en tsunami. En tsunami vil ramme naboatollene hardt. Turaia har ingen tilfluktsrom mot en flodbølge, og varslingstiden er kun 10 minutter. Utfallet kan man bare forestille seg.

Atomsprøvesprengningene etterlot seg store mengder Plutonium, verdens farligste stoff, bare en ørliten dose, det er snakk om mikrogram, er dødelig. Radioaktivt nedfall etter prøvesprengninger i atmosfæren har spredt for eksempel Strontium 90 over hver eneste kvadratmeter på hele kloden. Nedfall ligger i jordsmonnet der det dyrkes kokos og frukt. Livsgrunnlag for høner, griser og mennesker.

Franske myndigheter gjorde en opprenskning i nærområdet i atollen og deponerte det høyradioaktive mudderet i betongsylindere som ble gravd ned og forseglet i bakken på øya. Øya er i praksis gjort ubeboelig de neste 250 000 år. Det er fare for at sjøvannet allerede har vasket ut mye av de radioaktive stoffene i den oppsprukne berggrunnen, noe som uvegerlig fører til utvasking og spredning til det marine miljøet i havområdene rundt atollen. Giftstoffene konsentrerer seg høyere opp i næringskjeden, med polynesierne på toppen gjennom en spiseseddel i stor grad bestående av fisk og kokosnøtter.

Dokumentaren viste til et uhyggelig antall krefttilfeller på naboøya Turaia, som ligger ca 60nm (100 kilometer) unna. De fleste tilfellene var kreft i skjoldbuskkjertelen, dernest lungene, ellers tarm, mage, livmor og bukspyttkjertel. Unger med medfødte misdannelser. Franske myndigheter underkjenner disse fakta. Ingen påviste skadevirkninger, uttalte forsvarministeren fra talerstolen i det franske parlamentet….

Polynesierne krever at Frankrike skal ta ansvar i forhold til denne problematikken, men avgitte løfter koker bort i realpolitikken. De krever lokal legetjeneste, men det sier franske myndigheter blir for dyrt. Det later liten tvil om at polynesierne sitter igjen med svarteper etter Frankrikes stormaktsambisjoner under, og etter den kalde krigen. Om moderlandets betydelige subsidiering av økonomien på disse i alt 90 øyene som utgjør fransk Polynesia, er et uttrykk for dårlig samvittighet, skal være usagt…. Knapper og glansbilder?

Vi tuslet i alle fall meget betenkte og tause tilbake til jolla og båten….

Just to let you know.

One thought on “Big bang-tragedien”

  1. Sidder her og tænker på hvor meget skade menneskene kan gøre på naturen og sig selv. Meningsløst , og hvor er sørgeligt at uskyldige skal betale med liv og helbred

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: