Verdenssensasjonen

Dagen etter befinner vi oss i hjertetransplantasjonens hellige gral.

Vi har tatt turen opp til Grote Shuur hospital og til museet som viser det sensasjonelle gjennombruddet i hjertekirurgi, da et operasjonsteam ledet av professor Christiaan Barnard gjennomførte verdens første hjertetransplantasjon i 1967.

På museeet er denne banebrytende operasjonen gjenskapt i silikonmodeller og utstyr som ble brukt den gang. Det ble en svært interessant formiddag, spesielt for Gnisten som mimret om den gang hun som ung operasjonssykepleier benyttet samme type oppdekking og instrumentarium.

Guiden vår hadde arbeidet ved hospitalet i årevis på laboratoriet og var tydelig stolt av å vise fram alt det de hadde samlet og dokumentert om den historiske verdenssensasjonen.

Da vi kom og guiden fikk vite at vi var norske, minnet de oss om nyvinningen som ble gjort på Hardangervidden tidlig 80- tall, der reinmose inneholder en medisin som forebygger avvisning av organer som er transplantert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: